V rA?mci SpiA?skej Starej Vsi ale aj ostatnA?ch obcA� Zamaguria ponA?kame moA?nosA? donA?A?ky pizze a A?alA?A�ch jedA?l z nA?A?ho jedA?lneho lA�stka. Vyberte si jedlo, na ktorA� mA?te prA?ve chuA? a jednoducho nA?m zavolajte jeho A?A�selnA? kA?d alebo nA?zov. NaA?i kuchA?ri ho pre VA?s A?o najskA?r pripravia a my ho vA?dy teplA� dovezieme rA?chlo a za vA?hodnA?? cenu priamo k VA?m.

 

TelefonickA� objednA?vky

  • +421 (0) 915 870 502

CennA�k donA?A?ky

  • 0.50 a�� … SpiA?skA? StarA? Ves
  • 1.00 a�� … MatiaA?ovce, Majere
  • 1.50 a�� … SpiA?skA� HanuA?ovce, A?ervenA? KlA?A?tor
  • 2.00 a�� … ostatnA� obce Zamaguria

A?asy rozvozu

  • od 11:00 do 21:00 v pondelok aA? sobotu
  • od 13:00 do 21:00 v nedeA?u

DonA?A?ka alebo fA?aA?a vA�na zadarmo?

  • Pri objednanA� 3 veA?kA?ch alebo 5 malA?ch pA�zz mA?te dovoz zadarmo
  • Pri objednanA� 5 veA?kA?ch alebo 6 malA?ch pA�zz zA�skavate fA?aA?u vA�na grA?tis